ID bài viết : 00197388 / Sửa lần cuối : 12/04/2018

Cách xuất âm thanh từ một thiết bị khác Tivi bằng cách kết nối trực tiếp với loa Sound Bar sử dụng cáp HDMI.

    Không có ngõ vào HDMI trên loa Sound Bar, vì vậy bạn không thể xuất âm thanh từ một thiết bị khác Tivi ngay cả khi chúng được kết nối trực tiếp bằng cáp HDMI.
    Nếu bạn muốn xuất âm thanh từ một thiết bị khác Tivi, hãy kết nối thiết bị đó qua cổng đầu vào HDMI của Tivi bằng cáp HDMI và xuất âm thanh qua Tivi.