ID bài viết : 00200143 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Các đặc tính âm thanh và định dạng âm thanh từ mỗi giắc đầu ra?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Sau đây là các đặc tính âm thanh (số lượng kênh và tần số lấy mẫu) và định dạng âm thanh được hỗ trợ từ mỗi giắc đầu ra cho đầu phát:

  LƯU Ý: Tham khảo phần Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này để xác nhận thông tin này được áp dụng cho mẫu đang sử dụng không. Để biết thông tin về khả năng tương thích của mẫu khác, vui lòng xem cuối trang.

  HDMI:

  • LPCM (lên đến 7.1 kênh)

   LƯU Ý: LPCM 7.1 kênh chỉ dành cho 96/48 kHz

  • Dolby Digital (lên đến 5.1 kênh)
  • Dolby Digital Plus (lên đến 7.1 kênh)
  • Dolby TrueHD (lên đến 7.1 kênh)
  • DTS ES Matrix (lên đến 6.1 kênh)
  • DTS ES Discrete (lên đến 6.1 kênh)
  • DTS ES 8ch Discrete (lên đến 7.1 kênh)
  • DTS 96/24 (lên đến 5.1 kênh)
  • DTS 96/24 ES Matrix (lên đến 6.1 kênh)
  • DTS (lên đến 5.1 kênh)
  • Âm thanh độ phân giải cao DTS-HD (lên đến 7.1 kênh)
  • Âm thanh Master DTS-HD (lên đến 7.1 kênh)
  • MPEG2 AAC(ARIB) (lên đến 5.1 kênh) *1

  Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số:

  • LPCM (lên đến 2 kênh)
  • Dolby Digital (lên đến 5.1 kênh)
  • DTS (lên đến 5.1 kênh)

  Analog:

  • 2 kênh *1


  *1 Chỉ được hỗ trợ bởi một số mẫu sản phẩm.

  Thông tin về khả năng tương thích cho các mẫu khác:

  Mẫu TiviThông tin về khả năng tương thích:
  BDP-BX150Định dạng âm thanh tương thích từ mỗi giắc đầu ra
  BDP-BX350
  BDP-BX370
  BDP-BX550
  BDP-S1500
  BDP-S1700
  BDP-S3500
  BDP-S3700
  BDP-S4500
  BDP-S5500