ID bài viết : 00230396 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Cách kiểm tra mức pin còn lại của hộp sạc.

  Bạn có thể kiểm tra mức pin còn lại của hộp sạc theo quy trình sau đây.

  • Nếu mức pin còn lại của hộp sạc thấp
   Đèn báo màu đỏ của tai nghe không dây sẽ bật sáng và tắt ngay lập tức, đồng thời tai nghe không dây sẽ tắt nguồn khi được đặt vào hộp sạc.
    
  • Nếu hộp sạc đã cạn pin
   Đèn báo màu đỏ của tai nghe không sáng và tai nghe sẽ không tắt nguồn ngay cả khi được đặt vào hộp sạc.