ID bài viết : 00187739 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Không thể kết nối tai nghe với thiết bị Bluetooth bằng kết nối một chạm (NFC).

  Hãy kiểm tra như sau:

  1. Tháo tai nghe khỏi hộp sạc và đảm bảo tai nghe được bật.
   LƯU Ý: Bạn không thể thực hiện kết nối một chạm (NFC) khi tai nghe đang ở trong hộp sạc vì tai nghe đang ở trạng thái tắt.

   Hình ảnh dưới đây là ví dụ minh họa WF-1000XM3.

   Ký hiệu N
    
  2. Giữ điện thoại ở gần hộp sạc cho đến khi điện thoại phản hồi. Nếu không kết nối được, hãy từ từ di chuyển điện thoại lên ký hiệu N của hộp sạc.
  3. Kiểm tra xem chức năng NFC của điện thoại đã được bật chưa.
  4. Nếu điện thoại đang nằm trong vỏ bảo vệ, hãy lấy điện thoại ra.
  5. Độ nhạy của kết nối NFC khác nhau tùy theo thiết bị. Nếu bạn liên tục không kết nối được tai nghe với điện thoại bằng một lần chạm, hãy kết nối điện thoại với tai nghe bằng cách thao tác trên màn hình điện thoại.

  Trường hợp vẫn không giải quyết được sự cố sau khi đã thử các cách trên, vui lòng  Liên hệ để được hỗ trợ thêm.