ID bài viết : 00187739 / Sửa lần cuối : 25/06/2019

Không thể kết nối tai nghe với thiết bị Bluetooth bằng kết nối một chạm (NFC).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy kiểm tra như sau.

 1. Tháo tai nghe khỏi hộp sạc và đảm bảo tai nghe được bật.
  LƯU Ý: Bạn không thể thực hiện kết nối một chạm (NFC) khi tai nghe đang ở trong hộp sạc vì tai nghe đang ở trạng thái tắt.
  WF-1000X
  Ký hiệu N

  WF-SP700

   
 2. Giữ điện thoại ở gần hộp sạc cho đến khi điện thoại phản hồi. Nếu không kết nối được, hãy từ từ di chuyển điện thoại lên ký hiệu N của hộp sạc.
 3. Kiểm tra xem chức năng NFC của điện thoại đã được bật chưa.
 4. Nếu điện thoại đang nằm trong vỏ bảo vệ, hãy lấy điện thoại ra.
 5. Độ nhạy của kết nối NFC khác nhau tùy theo thiết bị. Nếu bạn liên tục không kết nối được tai nghe với điện thoại bằng một lần chạm, hãy kết nối điện thoại với tai nghe bằng cách thao tác trên màn hình điện thoại.

  Để biết chi tiết về cách kết nối với chức năng NFC, tham khảo phần Câu hỏi thường gặp sau đây (WF-1000X):
  Làm thế nào để sử dụng chức năng NFC trên tai nghe WF-1000X?