ID bài viết : 00196954 / Sửa lần cuối : 06/05/2019

Đôi khi chạm vào nút chụp trong Imaging Edge Mobile không có tác dụng.

    Ở chế độ lấy nét AF-S, máy ảnh có thể không chụp được nếu bạn nhấc ngón tay khỏi nút chụp trong Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) trong khi lấy nét tự động (AF).
    Thử để ngón tay trên nút chụp lâu hơn một chút hoặc thử chụp ở chế độ MF (Lấy nét thủ công).