ID bài viết : 00196954 / Sửa lần cuối : 03/08/2018

Đôi khi chạm vào nút chụp trong PlayMemories Mobile không có tác dụng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ở chế độ lấy nét AF-S máy ảnh có thể không chụp được nếu bạn nhấc ngón tay khỏi nút chụp trong PlayMemories Mobile trong khi lấy nét tự động (AF).
Thử để ngón tay trên nút chụp lâu hơn một chút hoặc thử chụp ở chế độ MF (Lấy nét thủ công).