ID bài viết : 00250695 / Sửa lần cuối : 29/08/2022In

Cách chọn cỡ ảnh được lưu vào điện thoại thông minh bằng ứng dụng Imaging Edge Mobile

  Ứng dụng Imaging Edge Mobile phải được cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn. Truy cập Cửa hàng Google Play hoặc Apple Store trên điện thoại thông minh của bạn để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

  Tải xuống từ App Store TẢI XUỐNG TỪ Google Play

  Lưu ý:

  • Các bước để hoàn thành quy trình này hơi khác đối với máy ảnh có Bluetooth và máy ảnh không có Bluetooth.
  • Tùy theo mẫu máy ảnh hoặc cài đặt máy ảnh, có khả năng bạn không thể lưu ở chất lượng gốc.

  1. Mở ứng dụng Imaging Edge Mobile.
  2. Chọn View and Import (Xem và Nhập) trên điện thoại thông minh được kết nối Bluetooth của bạn. Bỏ qua bước này nếu được kết nối qua bất kỳ phương thức nào khác.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Image Size for Importing (Cỡ ảnh để nhập) và chọn cỡ ảnh mong muốn.
   • Original (Gốc)
   • 2M
   • VGA