ID bài viết : 00250695 / Sửa lần cuối : 10/05/2022

Cách chọn kích thước hình ảnh khi sử dụng ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile)

  QUAN TRỌNG: Phải cài đặt ứng dụng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) trên điện thoại thông minh của bạn. Truy cập Cửa hàng Google Play hoặc Apple Store trên điện thoại thông minh của bạn để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

  Tải xuống từ App Store TẢI XUỐNG TỪ Google Play

  Các bước để hoàn tất quy trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại thông minh. Tham khảo mục thích hợp dưới đây.

  Điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android

  1. Mở ứng dụng Imaging Edge Mobile.
  2. Chọn Menu trên điện thoại thông minh của bạn.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Image quality (Chất lượng hình ảnh).
  5. Trong cửa sổ Image quality (Chất lượng hình ảnh), chọn kích thước hình ảnh mong muốn.
   • Original (Gốc)
   • 2M
   • VGA

   LƯU Ý: Tùy theo mẫu máy ảnh hoặc cài đặt máy ảnh, có khả năng bạn không thể lưu ở chất lượng gốc.

  6. Thoát menu Settings (Cài đặt).

  Điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS

  1. Đến menu Settings (Cài đặt) của điện thoại thông minh.
  2. Trong Settings (Cài đặt), chọn Imaging Edge Mobile.
  3. Chọn Image quality (Chất lượng hình ảnh).
  4. Trong cửa sổ Image quality (Chất lượng hình ảnh), chọn kích thước hình ảnh mong muốn.
   • Original (Gốc)
   • 2M
   • VGA
  5. Thoát menu Settings (Cài đặt).