ID bài viết : 00194158 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Tôi không thể phát Spotify bằng nút MUSIC SERVICE (DỊCH VỤ NHẠC).

Làm cách nào đểphát nội dung MUSIC SERVICE (DỊCH VỤ NHẠC) bằng Spotify?

  QUAN TRỌNG: Để sử dụng nút MUSIC SERVICE (DỊCH VỤ NHẠC) trên điều khiển từ xa của thiết bị âm thanh, bạn cần có tài khoản Spotify PREMIUM.

  Làm theo các bước sau để liên kết tài khoản Spotify với thiết bị âm thanh của bạn:

  1. Kết nối thiết bị di động và thiết bịâm thanh với cùng một mạng Wi-Fi.
  2. Cài đặt ứng dụng Spotify trên thiết bị di động.
  3. Khởi chạy ứng dụng Spotify và đăng nhập vào tài khoản Spotify Premium.
  4. Chọn và bắt đầu phátnhạc trên ứng dụng Spotify.
  5. Chọn biểu tượng Connect (Kết nối) trên ứng dụng Spotify và chọn hệ thống làm thiết bị ngõ ra âm thanh. Nhạc được phát trên hệ thống.