ID bài viết : 00173690 / Sửa lần cuối : 07/06/2020

Cách điều chỉnh âm thanh (Tivi OLED)

  Đối với các sự cố liên quan đến âm thanh, nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào trong bảng dưới đây, hãy điều chỉnh cài đặt bộ chỉnh âm để khắc phục.

   sự cố khắc phục sự cố 
   Giọng nói khó nghe. Điều chỉnh bộ chỉnh âm 125 Hz và 250 Hz.
   Âm thanh không đồng đều. Hạ thấp bộ chỉnh âm 125 Hz.
   Âm thanh có âm vực cao và to.
  1. Nâng bộ chỉnh âm 125 Hz.
  2. Hạ thấp bộ chỉnh âm 2 KHz/4 KHz/8 KHz.
   Mức âm trầm quá thấp hoặc quá cao. Điều chỉnh bộ chỉnh âm 125 Hz.


  Cách thiết lập bộ chỉnh âm:

  Với nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):

  1. Nhấn nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Edit (Chỉnh sửa) — Sound settings (Cài đặt âm thanh) và Sound settings (Cài đặt âm thanh) sẽ xuất hiện trong menu Cài đặt nhanh. 
   Tham khảo: Cài đặt nhanh: cách thay đổi các cài đặt của Tivi trong khi xem nội dung
  3. Chọnt Sound settings (Cài đặt âm thanh) — Sound Customization (Tùy chỉnh âm thanh) — Equalizer (Bộ chỉnh âm).

  Với nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC):

  1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Sound (Âm thanh) — Sound Customization (Tùy chỉnh âm thanh) — Equalizer (Bộ chỉnh âm).
   • Chọn Sound (Âm thanh) — Advanced settings (Cài đặt nâng cao) — Sound mode related (Chế độ âm thanh liên quan) — Equalizer (Bộ chỉnh âm).