ID bài viết : 00226479 / Sửa lần cuối : 17/04/2019

Cài đặt nhanh: cách thay đổi các cài đặt của Tivi trong khi xem nội dung

    Nếu bạn nhấn nút (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, menu Settings (Cài đặt) xuất hiện.

    Trong menu, chọn Settings (Cài đặt) để hiển thị danh sách cài đặt. Bạn cũng có thể điều chỉnh hình ảnh và âm thanh trong khi xem nội dung.
    Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Edit (Chỉnh sửa) trong menu để thêm các cài đặt thường dùng hoặc xóa các cài đặt không cần thiết.

    Bạn muốn xem ví dụ? Chúng ta hãy cùng đi qua từng bước!