ID bài viết : 00176329 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Hình ảnh thỉnh thoảng dịch chuyển. (Chức năng dịch chuyển pixel)

  Do chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel), hình ảnh đôi khi có thể dịch chuyển.

  Pixel shift là một chức năng ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh trên màn hình Tivi bằng cách dịch chuyển hình ảnh của màn hình Tivi sau một khoảng thời gian nhất định.
  Nhằm kéo dài tuổi thọ màn hình, bạn nên đặt chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel) về On (Bật).

  Hãy làm theo các bước dưới đây để đặt chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh), Display (Hiển thị) hoặc Picture & Display (Hình ảnh & Hiển thị).
  4. Chọn Picture (Hình ảnh).
   LƯU Ý: Nếu Picture (Hình ảnh) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
  5. Chọn Expert panel settings (Cài đặt tấm nền nâng cao).
  6. Chọn Pixel shift (Dịch chuyển pixel).
  7. Chọn On (Bật).