ID bài viết : 00169458 / Sửa lần cuối : 10/03/2020

Những ứng dụng nào được đề nghị phát lại tập tin nhạc trên máy tính? (TA-ZH1ES)

Những ứng dụng nào được đề nghị phát lại tập tin nhạc trên máy tính? (TA-ZH1ES)

    Ứng dụng được đề nghị là Hi-Res Audio Player (Ver.1.2.5 hoặc cao hơn).

    Media Go cũng có thể sử dụng được.

    LƯU Ý: Media Go không tương thích với những tần số lấy mẫu sau đây: DSD 22.4 MHz, PCM 768 kHz, PCM 705.6 kHz.