ID bài viết : 00170702 / Sửa lần cuối : 17/02/2017

TV khởi động lại khi tôi chuyển giữa định dạng Enhanced và Standard trong phần cài đặt.

TV khởi động lại khi tôi chuyển giữa định dạng Enhanced và Standard trong phần cài đặt.

    Khi bạn chuyển giữa định dạng Standard formatEnhanced format trong External inputs của phần Cài đặt (Settings) trên TV trong khi TV được kết nối với thiết bị kết nối bên ngoài, TV khởi động lại.

    Hiện tượng này xảy ra mục đích để cho các thiết lập External inputs phản ánh chính xác các thiết bị kết nối bên ngoài, và là một đặc điểm kỹ thuật của TV.