ID bài viết : 00168930 / Sửa lần cuối : 24/01/2017

Lỗi: No output device has been selected (không có thiết bị đầu ra đã được chọn) xuất hiện trên cửa sổ màn hình và dừng phát lại.

Lỗi: No output device has been selected (không có thiết bị đầu ra đã được chọn) xuất hiện trên cửa sổ màn hình và dừng phát lại.

    Mở Control Panel, sau đó chọn Sound và thẻ Playback. Chọn Speakers vv... như là Default Device.

    LƯU Ý: Bằng cách thực hiện thiết lập này, TA-ZH1ES chỉ xuất ra âm thanh từ phần mềm (Hi-Res Audio Player, vv..) đã được cho phép xuất ra trình điều khiển ASIO.