ID bài viết : 00167452 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Đèn báo DOLBY D hoặc DTS trên thiết bị không bật sáng.

    Tùy thuộc vào thiết bị kết nối hoặc các cài đặt của thiết bị, định dạng đầu ra âm thanh của thiết bị kết nối có thể không thuộc định dạng Dolby Digital hoặc DTS, ngay cả khi thiết bị ở chế độ HDMI.

    Hãy kiểm tra các mục sau đây.

    • Đảm bảo đầu phát DVD/Blu-ray hoặc Tivi của bạn hỗ trợ phát định dạng Dolby Digital hoặc DTS
    • Đảm bảo cài đặt đầu ra âm thanh của đầu phát DVD / Blu-ray hoặc Tivi không phải là Pulse Code Modulation (PCM) (Điều biến mã xung)
    • Đảm bảo nội dung tương thích với Dolby Digital hoặc DTS