ID bài viết : 00167452 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Đèn báo DOLBY D hoặc đèn báo DTS trên thiết bị không sáng lên.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đèn báo DOLBY D hoặc đèn báo DTS trên thiết bị không sáng lên.


Tùy vào thiết bị kết nối hoặc thiết lập của thiết bị, thiết bị kết nối không xuất ra định dạng âm thanh Dolby Digital hoặc DTS mặc dù thiết bị đã kết nối phát lại những nội dung tương thích với Dolby Digital hoặc DTS và đang ở chế độ HDMI.

Kiểm tra như sau.
・Đầu đĩa DVD/BD tương thích với Dolby Digital hoặc DTS.
・Thiết lập ngõ ra âm thanh của đầu đĩa DVD/BD hoặc TV được thiết lập sang Pulse Code Modulation(PCM).
・TV tương thích với Dolby Digital hoặc DTS.