ID bài viết : 00167510 / Sửa lần cuối : 23/01/2017

Đèn chỉ báo LINK sáng lên nhưng nút UPDATE không sáng và không thể cập nhật được phần mềm.

Đèn chỉ báo LINK sáng lên nhưng nút UPDATE không sáng và không thể cập nhật được phần mềm.

  Vui lòng kiểm tra như sau.

  • Khi loa được cấp nguồn bởi pin bên trong máy, cập nhật phần mềm hệ thống không hoạt động.
   Kết nối loa với ổ cắm điện AC qua bộ chuyển đổi nguồn AC USB AC để cập nhật.
  • Khi phần mềm hệ thống đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất, chỉ báo UPDATE không sáng lên.
   LƯU Ý: Phiên bản phần mềm của loa có thể được xem từ Settings > Other settings của ứng dụng SongPal.