ID bài viết : 00167154 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Amazon Prime Video cho TV Android của bạn.

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Amazon Prime Video cho TV Android của bạn.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện những bước sau đây để đăng ký thiết bị của bạn với dịch vụ Amazon Prime Video.

LƯU Ý:

 • Đăng ký dịch vụ Amazon yêu cầu dùng trình duyệt Internet trên máy tính hoặc thiết bị khác có tính năng Internet.

 

 1. Dùng điều khiển cung cấp kèm theo với thiết bị Internet, nhấn nút Home.
 2. Chọn biểu tượng Amazon Video đặt bên dưới Featured apps.
 3. Từ ứng dụng Amazon Video, chọn Register on the Amazon website.

  Image

  Ghi lại các mã được cung cấp.

  Image

 4. Dùng máy tính, truy cập http://primevideo.com/mytv.
 5. Đăng nhập vào với một địa chỉ mail đã kích hoạt và mật khẩu hoặc nhấp Create your Amazon account.

  Image

 6. Dùng mã đã được ghi lại ở bước 3 để liên kết thiết bị với tài khoản Amazon.

  Image

 7. Chọn Continue.
 8. Một thông báo xác nhận xuất hiện trên màn hình TV nếu đăng ký thành công.

  Image

 9. Chọn Continue trên ứng dụng Amazon Video trên TV để thưởng thức Amazon Prime Video.