ID bài viết : 00157409 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Không thể điều chỉnh âm lượng.

Không thể điều chỉnh âm lượng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu không thể điều chỉnh âm lượng, hãy thử làm như sau.

  • Khi thiết lập MODE được cài đặt sang chế độ ZOOM, không thể điều chỉnh âm lượng. Chuyển thiết lập sang chế độ VOL.
  • Tùy vào thiết bị kết nối, có thể có các thiết bị không tương ứng với các phím âm lượng. Trong trường hợp này, điều chỉnh âm lượng trên thiết bị âm thanh xe hơi.