ID bài viết : 00227820 / Sửa lần cuối : 26/10/2021

Khoảng cách kết nối giữa Điều khiển từ xa và máy ảnh là bao nhiêu?

    Khoảng cách liên lạc giữa Điều khiển từ xa và máy ảnh là khoảng 5 mét.

    • Bluetooth được dùng để liên lạc không dây.
    • Khoảng cách liên lạc chỉ là giá trị ước tính và có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường xung quanh.