ID bài viết : 00157415 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Âm thanh cuộc gọi không thể xuất ra từ một trong hai loa điện thoại thông minh hoặc loa dành cho xe hơi.

    Âm thanh cuộc gọi không thể xuất ra từ một trong hai loa điện thoại thông minh  hoặc loa dành cho xe hơi.
    Nếu cáp AUX không được kết nối, tùy vào thiết bị kết nối, âm thanh cuộc gọi có thể không xuất ra được từ một trong hai loa điện thoại thông minh  hoặc loa dành cho xe hơi.
    Hãy kiểm tra xem cáp có được kết nối với cổng AUX không.