ID bài viết : 00152652 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Tại sao Tivi không tự động chuyển sang các kênh mới?

    Khi một dịch vụ phát sóng mới bắt đầu, bạn cần phải dò lại kênh theo cách thủ công để nhận được các kênh mới.

    Hãy làm theo các bước sau để dò kênh:

    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn Settings (Cài đặt)
    3. Trong menu TV, chọn Channel Set-up (Thiết lập kênh) > Digital Set-up (Thiết lập kênh kỹ thuật số) > Digital Tuning (Dò kênh kỹ thuật số) > Digital Auto Tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số)