ID bài viết : 00189502 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Lỗi: Feature Not Available (Tính năng không có sẵn) xuất hiện trên Đầu phát Blu-ray Disc.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Netflix có thể không được hỗ trợ trong khu vực của bạn. Để kiểm tra tính sẵn có của Netflix, vui lòng truy cập trang web sau đây: Netflix được cung cấp ở đâu?