ID bài viết : 00153799 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Cảnh báo khi lắp đặt CAS-1.

Cảnh báo khi lắp đặt CAS-1.

    Xác nhận các mục sau.

    • Không được xoay sản phẩm này theo chiều ngang. Chỉ thao tác theo chiều dọc để đảm bảo.
    • Đế để loa được đi kèm để ngăn loa không bị ngã. Hãy đặt sản phẩm trên các đế loa để sử dụng.
    • Không đặt bất kỳ vật gì trên nóc tủ mà có thể là nguyên nhân gây hư hỏng.

    LƯU Ý : Bạn cũng nên tham khảo các mục trong Hướng dẫn sử dụng.