ID bài viết : 00153780 / Sửa lần cuối : 18/08/2016

Không thể tắt đèn LED chỉ báo khi thiết lập chế độ BT STANDBY.

    Không thể tắt đèn chỉ báo LED khi thiết lập chế độ BT STANDBY.


    Không thể tắt đèn LED chỉ báo khi chế độ BT STANDBY được thiết lập sang Bật.
    Nút DIMMER chỉ có tác dụng với đèn LED chỉ báo khi nguồn được bật.