ID bài viết : 00137673 / Sửa lần cuối : 01/01/2016

Ứng dụng YouTube tự động khỏi động khi TV BRAVIA được bật nguồn.

Ứng dụng YouTube tự động khỏi động khi TV BRAVIA được bật nguồn.

    Ứng dụng YouTube sẽ tự động bật khi TV Android mở nếu TV được tắt nguồn trong khi ứng dụng YouTube vẫn đang chạy và không nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa IR đi kèm để thoát ứng dụng. Để ngăn ngừa điều này xảy ra, luôn luôn thoát ứng dụng YouTube trước khi tắt nguồn TV.

    Để thoát YouTube:

    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Chọn YouTube trong mục Apps.
    3. Nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa.