ID bài viết : 00132358 / Sửa lần cuối : 27/10/2017

Hướng dẫn tháo giắc cắm tai nghe đúng cách.

Hướng dẫn tháo giắc cắm tai nghe đúng cách.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi bạn tháo tai nghe khỏi giắc cắm tai nghe, đảm bảo bạn đã nắm chắc giắc cắm và nhẹ nhàng kéo giắc cắm ra khỏi thiết bị.

Không cố kéo ra bằng dây cáp, làm vậy sẽ gây hỏng cáp.
Image