ID bài viết : 00132027 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Độ phân giải hỗ trợ của camera video Skype (CMU-BR100) là gì?

    Thiết bị CMU-BR100 (thiết bị Camera và Microphone) có độ phân giải là 1280x720p.

    Tuy nhiên khi cài đặt CMU-BR100(thiết bị Camera và Microphone), độ phân giải là 640x480p (VGA)

    LƯU Ý:
    Độ phân giải sẽ được quyết định dựa trên sự kết hợp giữa tốc độ internet của người gửi/người nhận và hiệu suất của các thiết bị.