ID bài viết : 00135047 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Kính 3D Sony tương thích là gì?

Kính 3D Sony tương thích.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kính 3D Sony tương thích là:
  • TDG-BR250/BR200 (Loại có pin sạc lại được)
  • TDG-BR100/BR50 (Loại pin hình đồng xu)