ID bài viết : 00136518 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

PMB Portable là gì?

Về PMB Portable.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

PMB Portable là phần mềm cho phép bạn tải hình ảnh lên dịch vụ mạng hoặc sao chép chúng vào máy tính. Nó được đặt sẵn trong máy ảnh.

PMB Portable dành cho hệ điều hành Mac X hiện sẵn có để tải về. Vui lòng nhấp vào đây.