ID bài viết : 00146017 / Sửa lần cuối : 23/03/2016

Khi đăng nhập vào tài khoản Google, Go to Wi-Fi setup (vào thiết lập Wi-Fi) hiển thị và không thể thoát ra từ màn hình này.

  Khi đăng nhập vào tài khoản Google, Go to Wi-Fi setup (đi tới thiết lập Wi-Fi) hiển thị và không thể thoát ra từ màn hình này.

  Khi thông báo Go to Wi-Fi setup hiển thị trên TV Android khi bạn cố gắng đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và bạn không thể thoát ra từ màn hình này, nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa đi kèm để trở về màn hình HOME.

  Để đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, đầu tiên bạn cần phải kết nối TV với mạng và thêm một tài khoản Google trước khi bạn có thể đăng nhập vào tài khoản. Thực hiện theo các bước dưới đây để thiết lập kết nối mạng và thêm một tài khoản Google.

  Để thiết lập một kết nối mạng.

  1. Trên điều khiển từ xa IR, nhấn nút HOME.
  2. Dưới mục Settings, chọn Settings.
  3. Dưới mục Network & Accessories, chọn Network.
  4. Chọn Network setup.
  5. Chọn Easy.
  6. Chọn Wi-Fi hoặc Wired LAN.

   LƯU Ý: Yêu cầu một kết nối có dây từ router đến TV của bạn để cho một kết nối ổn định.

  7. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập kết nối mạng.

  Để thêm một tài khoản Google.

  1. Trên điều khiển từ xa IR, nhấn nút HOME.
  2. Dưới mục Settings, chọn Settings.
  3. Dưới mục Personal, chọn Add account.
  4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để thêm một tài khoản Google.