ID bài viết : 00148850 / Sửa lần cuối : 26/05/2016

Màn hình thông tin ứng dụng không được cập nhật khi tôi cố gắng tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng bằng Google Play Store.

Màn hình thông tin ứng dụng không được cập nhật khi tôi cố gắng tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng bằng Google Play Store.

  Để sử dụng Google Play Store, cần thiết kết nối TV với Internet.
  Thực hiện theo các bước dưới đây để kiểm tra kết nối Internet.

  1. Dùng điều khiển đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Help.
  3. Chọn Internet connectivity symptoms.

  LƯU Ý: Vấn đề này có thể xảy ra khi tín hiệu mạng LAN không dây quá yếu để duy trì một kết nối Internet..