ID bài viết : 00119613 / Sửa lần cuối : 30/06/2016

Làm thế nào để hiển thị mật khẩu mà tôi đã nhập vào ô Nhập mật khẩu?

    Nếu muốn Hiển thị mật khẩu trên màn hình, bạn có thể hiển thị mật khẩu bằng cách nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa để đóng bàn phím ảo (bàn phím trên màn hình) và sau đó đánh dấu vào ô Show password.


    CHÚ Ý: Mật khẩu không thể được hiển thị cho một số ứng dụng và dịch vụ.
    Trong trường hợp như vậy, chế độ hiển thị mật khẩu (Show password) sẽ không được hiển thị.

    Ví dụ: mật khẩu tài khoản Google