ID bài viết : 00151553 / Sửa lần cuối : 12/03/2019

Hướng dẫn kiểm tra và xác nhận địa chỉ MAC của TV Android Sony.

Hướng dẫn kiểm tra và xác nhận địa chỉ MAC của TV Android Sony.

  Bạn có thể kiểm tra và xác nhận địa chỉ MAC như sau.

  1. Nhấn nút HELP trên điều khiển.
  2. Chọn View network status.

  LƯU Ý:

  • Khi bạn kết nối TV với mạng bằng mạng LAN có dây, giao diện địa chỉ MAC của mạng LAN có dây hiển thị.
  • Khi bạn kết nối TV với mạng bằng Wi-Fi, giao diện địa chỉ MAC của mạng Wi-Fi hiển thị.
  • Khi bạn không kết nối TV với mạng , địa chỉ MAC của cả giao diện mạng LAN có dâyWi-Fi hiển thị.