ID bài viết : 00151553 / Sửa lần cuối : 14/04/2020

Cách xác nhận địa chỉ MAC trên Android TV™.

  Xác nhận địa chỉ MAC như sau.

  1. Nhấn nút HELP (Trợ giúp) trên điều khiển từ xa.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Status & Diagnostics (Trạng thái & Chẩn đoán) — View network status (Xem trạng thái kết nối mạng)
   • Chọn View network status (Xem trạng thái kết nối mạng).
   • Chọn Contact & Support (Liên hệ & Hỗ trợ) — System Information (Thông tin hệ thống) — MAC Address (Wired)/MAC Address (Wireless) (Địa chỉ MAC (Có dây)/Địa chỉ MAC (Không dây))

  LƯU Ý:

  • Khi bạn kết nối Tivi với mạng bằng mạng LAN có dây, địa chỉ MAC của giao diện mạng LAN có dây sẽ hiển thị.
  • Khi bạn kết nối Tivi với mạng bằng Wi-Fi, địa chỉ MAC của giao diện Wi-Fi sẽ hiển thị.
  • Khi bạn không kết nối Tivi với mạng, địa chỉ MAC của cả giao diện mạng LAN có dây và Wi-Fi sẽ hiển thị.