ID bài viết : 00158300 / Sửa lần cuối : 28/04/2022

Máy quay của tôi xuất hiện mã lỗi Tự chẩn đoán E:62:11 hoặc E:62:12.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Máy quay của bạn được trang bị Chống rung quang học SteadyShot. Nếu tác dụng lực quá mạnh lên ống kính trong khi bật nguồn, chức năng bảo vệ mạch điều khiển ống kính có thể kích hoạt và mã lỗi có thể hiển thị.

    Hãy tháo và lắp lại pin để hủy mã lỗi.

    Khi vệ sinh ống kính, hãy sử dụng miếng vải mềm để lau ống kính và thận trọng để không ấn mạnh lên ống kính.