ID bài viết : 00236020 / Sửa lần cuối : 02/06/2020

Thông tin quan trọng trước khi truyền phát video trực tiếp qua IBM Cloud Video (Ustream)

  QUAN TRỌNG!: Hiện tại, bạn không thể đặt truyền phát trực tiếp bằng Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng).


  Hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình những mục sau đây trước khi truyền phát video.

  • Cài đặt phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất trên máy ảnh.
  • Tạo tài khoản IBM Cloud Video (Uflow).
   Bạn phải đăng ký tài khoản trả phí để sử dụng IBM Cloud Video. Bạn không thể sử dụng tài khoản Ustream.

  Nếu bạn không thể truyền phát video trên IBM Cloud Video (Ustream), hãy kiểm tra như sau.

  • Ngày và giờ của máy ảnh được đặt chính xác.
  • Kết nối không dây ổn định.

  Đối với máy quay Handycam:

  • Điểm truy cập phải được đăng ký chính xác trên máy quay.
  • Streaming Services (Dịch vụ truyền phát) trên Network Settings Tool (Công cụ cài đặt mạng) phải được cài đặt đúng.

  Đối với máy quay Action Cam:

  • Wi-Fi được cài đặt đúng trong mục Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng) của phần mềm Action Cam Movie Creator.
  • Streaming Services (Dịch vụ truyền phát) được cài đặt đúng trong mục Network Setting Tool (Công cụ cài đặt mạng) của phần mềm Action Cam Movie Creator.

  LƯU Ý:

  • Quá trình truyền phát có thể bị gián đoạn nếu chất lượng giao tiếp không dây kém. Hãy bắt đầu truyền phát lại ở khu vực có giao tiếp không dây tốt.
  • Đối với kết nối qua Wi-Fi di động hoặc chia sẻ kết nối qua điện thoại thông minh:
   • Kiểm tra để đảm bảo bạn có thể truyền phát video thông qua ứng dụng truyền phát video Uflow trên điện thoại thông minh.
   • Đưa thiết bị lại gần bộ định tuyến Wi-Fi di động hoặc điện thoại thông minh. Khoảng cách quá xa sẽ khiến quá trình phát trực tuyến không ổn định.
   • Kiểm tra giới hạn sử dụng mạng với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

  Để biết thêm chi tiết về quy trình cài đặt phát trực tiếp, hãy tham khảo trang web sau đây:
  https://www.sony.net/guide/nst/