ID bài viết : 00143407 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Hướng dẫn chuyển video sang máy tính bằng USB Streaming.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn chuyển video sang máy tính bằng USB Streaming.

QUAN TRỌNG:

 • Giải pháp này chỉ áp dụng cho một số các dòng máy quay được liệt kê bên dưới bài viết này trong phần Applicable Products .
 • Các tính năng USB Streaming không hỗ trợ với các hệ điều hành Windows 7 và Windows 8.

LƯU Ý: Nếu thông tin cho từng dòng máy cụ thể là cần thiết để hoàn thành bất kỳ các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng kèm theo máy quay.

 1. Bật máy tính.
 2. Trên máy tính, cài đặt USB driver từ đĩa CD-ROM kèm theo máy. 

  QUAN TRỌNG: Chỉ có USB driver nằm trong đĩa CD-ROM cung cấp đúng theo máy mới cho phép máy quay USB streaming. Nếu các phần mềm kèm với máy quay của bạn đã bị mất hoặc bị hư hỏng, bạn có thể mua cái khác.

 3. Tùy thuộc vào các chế độ có sẵn trên máy quay của bạn, bật máy quay sang chế độ VTR, VCR, hoặc PLAYBACK.
 4. Bật tính năng USB streaming trong menu của máy quay.
 5. Kết nối cáp USB với máy quay. 
 6. Kết nối đầu kia của cáp USB vào máy tính. 

  LƯU Ý: Các máy tính phải có một cổng USB được cài đặt theo chuẩn nhà sản xuất.

 7. Di chuyển video đến điểm bắt đầu của đoạn phim để chuyển.
 8. Khởi động phần mềm chuyển video trên máy tính. 

  LƯU Ý: Các máy tính phải có phần mềm chuyển video tương thích để hoàn thành các bước này. Nhiều phần mềm ứng dụng chỉnh sửa video có bao gồm cả chức năng chụp hình. Nếu bạn có phần mềm chỉnh sửa video, bạn có thể không cần một ứng dụng chuyển video riêng biệt.

 9. Bắt đầu phát video đã ghi vào máy quay.
 10. Bắt đầu chuyển các video đã ghi với phần mềm chuyển phim. 

  LƯU Ý: Hướng dẫn dành cho khách hàng sử dụng phần mềm PIXELA ImageMixer  sẵn có.

 11. Bởi vì có rất nhiều ứng dụng chuyển video khác nhau trên thị trường và chúng tôi không thể biết phần mềm nào bạn đang sử dụng, Sony không thể cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ cụ thể cho các phần mềm chúng tôi không sản xuất. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng chuyển video có các tập tin trợ giúp chi tiết và bao gồm luôn các hướng dẫn cụ thể về chuyển và nhập video từ máy quay vào máy tính. Các tập tin trợ giúp có sẵn trong menu Help của phần mềm chuyển video hoặc trong một tập tin riêng biệt trên đĩa mềm. Nếu bạn không thể tìm thấy hướng dẫn trong các tập tin trợ giúp hoặc trên đĩa kèm với phần mềm của bạn, tham khảo ý kiến các nhà sản xuất phần mềm để biết các thông tin hỗ trợ chi tiết hơn.