ID bài viết : 00143407 / Sửa lần cuối : 12/06/2018

Cách truyền video sang máy tính bằng chức năng Phát trực tiếp qua USB.

  QUAN TRỌNG:

  • Giải pháp này chỉ áp dụng cho model máy quay có số được liệt kê bên dưới bài viết này trong mục Sản phẩm áp dụng.
  • Tính năng Phát trực tiếp qua USB không được hỗ trợ với hệ điều hành Windows 7 và Windows 8.

  LƯU Ý: Nếu cần có thông tin về mẫu Tivi cụ thể để hoàn thành bất kỳ bước nào trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm máy quay.

  1. Bật máy tính.
  2. Trên máy tính, hãy cài đặt trình điều khiển USB từ đĩa CD-ROM đi kèm với máy quay.

   QUAN TRỌNG: Chỉ có trình điều khiển USB có trong đĩa CD-ROM đi kèm mới làm cho máy quay phát trực tiếp được qua USB. Nếu phần mềm đi kèm với máy quay bị mất hoặc hỏng, bạn có thể mua bản sao.

  3. Tùy thuộc vào chế độ có trên máy quay, hãy bật máy quay về các chế độ VTR, VCR hoặc PLAYBACK (PHÁT LẠI).
  4. Bật tính năng Phát trực tiếp qua USB trong menu máy quay.
  5. Kết nối cáp USB với máy quay.
  6. Kết nối đầu còn lại của cáp USB với máy tính.

   LƯU Ý: Máy tính phải có một cổng USB tiêu chuẩn, được lắp tại nhà máy.

  7. Chỉnh video về vị trí bắt đầu của đoạn video sẽ được truyền.
  8. Khởi động phần mềm quay video trên máy tính.

   LƯU Ý: Máy tính phải có phần mềm quay video tương thích để hoàn tất quy trình này. Nhiều ứng dụng phần mềm chỉnh sửa video có chức năng ghi. Nếu bạn có phần mềm chỉnh sửa video, bạn có thể không cần một ứng dụng quay video riêng biệt.

  9. Bắt đầu phát video đã ghi trong máy quay.
  10. Bắt đầu nhập video đã ghi bằng phần mềm quay video.

   LƯU Ý: Hướng dẫn sử dụng phần mềm PIXELA ImageMixer có sẵn.

   Vì có nhiều ứng dụng quay video khác nhau trên thị trường và chúng tôi không thể biết rõ bạn đang sử dụng phần mềm quay video nào, Sony không thể cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ cụ thể cho phần mềm mà chúng tôi không sản xuất. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng quay video có các tập tin trợ giúp chi tiết và bao gồm hướng dẫn cụ thể về cách quay và nhập video từ máy quay sang máy tính. Các tệp trợ giúp sẽ có trong menu Trợ giúp của phần mềm quay video hoặc trong một tệp riêng trên đĩa phần mềm. Nếu bạn không tìm thấy hướng dẫn trong tệp trợ giúp hoặc trên đĩa đi kèm với phần mềm, hãy hỏi nhà sản xuất phần mềm để biết thông tin hỗ trợ chi tiết hơn.