ID bài viết : 00082870 / Sửa lần cuối : 22/01/2019

Hình ảnh không được lưu trong thư mục DCIM, không xuất hiện trên Discover Photo.

    Khi thẻ nhớ được lắp vào máy ảnh, một thư mục có tên DCIM được tạo ra bởi máy ảnh, tất cả các hình ảnh đều được lưu tại đó. TV  chỉ đọc hình ảnh được lưu trong thư mục DCIM. Để đảm bảo hình ảnh thích hợp xem lại, sao chép thư mục DCIM đầu tiên vào thư mục gốc của thiết bị USB của bạn và lưu lại những bức ảnh trong đó trước khi kết nối nó với TV và truy cập vào mục Discover Photo.