ID bài viết : 00077858 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Sau khi cập nhật phần mềm Android, không thể điều khiển STB (Set Top Box) bởi bộ điều khiển từ xa NSZ-GU1.

Sau khi cập nhật phần mềm Android, không thể điều khiển STB (Set Top Box) bởi bộ điều khiển từ xa NSZ-GU1.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy ngắt kết nối STB của bạn từ Disconnect device, sau đó thêm STB của bạn một lần nữa theo hướng dẫn trên màn hình.

BƯỚC 1: Ngắt kết nối STB của bạn

  1. Chọn  Settings > Video input > Configure video input.
  2. Lựa chọn thiết bị của bạn.
  3. Lựa chọn Disconnect device (thiết bị ngắt kết nối), và sau đó chọn yes.

BƯỚC 2: Thêm STB của bạn

  1. Chọn Settings > Video input > Configure video input. 
  2. Chọn Add device manually.
  3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.