ID bài viết : 00077858 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Sau khi cập nhật phần mềm Android, không thể điều khiển STB (Set Top Box) bởi bộ điều khiển từ xa NSZ-GU1.

Sau khi cập nhật phần mềm Android, không thể điều khiển STB (Set Top Box) bởi bộ điều khiển từ xa NSZ-GU1.

  Hãy ngắt kết nối STB của bạn từ Disconnect device, sau đó thêm STB của bạn một lần nữa theo hướng dẫn trên màn hình.

  BƯỚC 1: Ngắt kết nối STB của bạn

  1. Chọn  Settings > Video input > Configure video input.
  2. Lựa chọn thiết bị của bạn.
  3. Lựa chọn Disconnect device (thiết bị ngắt kết nối), và sau đó chọn yes.

  BƯỚC 2: Thêm STB của bạn

  1. Chọn Settings > Video input > Configure video input. 
  2. Chọn Add device manually.
  3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.