ID bài viết : 00080186 / Sửa lần cuối : 29/08/2014

Làm thế nào để tôi di chuyển phạm vi khung AF khi đang chụp ảnh với Flexible Spot

  Moving AF range frame when shooting with Flexible Spot
  Di chuyển phạm vi khung AF khi đang chụp ảnh với Flexible Spot

  Theo những cách sau để thay đổi phạm vi khung AF

  • Thay đổi bằng cách nhấn phím Fn
   Chọn Focus Area - Flexible Spot
  • Thay đổi bằng cách cài đặt Flexible Spot ở nút trung tâm của bánh xe điều khiển

   Thay đổi thiết lập Standard, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh phạm vi khung ảnh bằng cách nhấn nút giữa
   Để thay đổi thiết lập Standard, bấm Menu - Custom setting - Custom key setting - Center button.