ID bài viết : 00074632 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

TV BRAVIA có thể tự động cập nhật các phần mềm mới nhất không?

Tự động cập nhật phần mềm cho TV BRAVIA

    Dòng TV này không có tính năng kết nối mạng nên không thể tự động cập nhật phần mềm qua mạng.

    Tuy nhiên nếu nhà cung cấp có đưa ra các thông báo về việc cập nhật phần mềm, TV BRAVIA có thể sẽ được cập nhật