ID bài viết : 00078019 / Sửa lần cuối : 12/05/2014

Tôi có thể vận hành máy ảnh khi đang kết nối USB không?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vận hành máy ảnh khi đang kết nối USB 

Bạn không thể vận hành máy ảnh trong khi sử dụng kết nối USB. Ngắt kết nối máy ảnh từ thiết bị trước khi vận hành.


CẢNH BÁO: Có nguy cơ mất dữ liệu. Không ngắt kết nối máy ảnh nếu đèn truy cập được thắp sáng.
Dữ liệu truyền hoặc dữ liệu được ghi trong thẻ nhớ có thể bị hư hỏng.