ID bài viết : 00100100 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Máy ảnh không tự động tắt

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này


Máy ảnh sẽ không tự động tắt ngay cả khi Auto Power Off được Enabled (kích hoạt) trong các trường hợp sau đây:

  • Khi adapter AC (được bán riêng) được sử dụng để sạc máy ảnh
  • Một kết nối Wi-Fi® được thực hiện giữa các camera và Live-View từ xa

Lưu ý: Đây không phải là một sự cố.