ID bài viết : 00057288 / Sửa lần cuối : 27/06/2018

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hay Tablet bằng 1 chạm (ICF-CS20BT/XDR-DS21BT)

  Bằng cách chạm vào hệ thống với 1 điện thoại Thông minh tương thích NFC (*), điện thoại Thông minh và hệ thống tự động tiến hành ghép cặp thiết bị và hoàn thành kết nối Bluetoot.

  * Dù cho chỉ có điện thoại Smartphone được đề cập trong mô tả, những mô tả này cũng áp dụng cho Tablet.

  1. Chạm điện thoại Thông minh trên N-Mark của thệ thống cho tới khi điện thoại Thông minh rung lên hoặc phát một âm thanh ngắn

   Mở khóa màn hình của điện thoại Smartphone trước.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình hiển thị trên điện thoại Thông minh để hoàn thành kết nối.

   Khi kết nối Bluetooth được thiết lập, dấu chỉ (Bluetooth) (màu xanh) ở trên.

  2. Bắt đầu phát trên điện thoại Smartphone.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn của điện thoại Smartphone cho vị trí được chỉ định để chạm trên điện thoại thông minh.
  • Nếu việc ghép thiết bị và kết nối Bluetooth thất bại, thực hiện như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” trên điện thoại Thông minh (được đã cài đặt), và sau đó di chuyển từ từ điện thoại Thông minh qua N-Mark.
   • Bỏ vỏ điện thoại Thông minh ra nếu đang sử dụng một vỏ điện thoại.