ID bài viết : 00065473 / Sửa lần cuối : 21/10/2020

Làm thế nào để ngăn chặn các biểu tượng hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh.

Làm thế nào để ngăn chặn các biểu tượng hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh.

  1. Trên máy ảnh, nhấn nút MENU.
  2. Chọn biểu tượng Custom Settings.
   Custom Settings Icon
  3. Chọn DISP Button.
  4. Chọn mục hiển thị mà bạn không muốn hiển thị.
  5. Nhấn trung tâm của bánh xe điều khiển để bỏ chọn mục đã chọn.
  6. Lặp lại bước 4 và 5 cho đến khi bạn đã bỏ từng mục mong muốn.

   LƯU Ý: Ít nhất một mục phải được chọn để lưu các thiết lập và thoát khỏi menu.

  7. Nhấn nút MENU.