ID bài viết : 00059406 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bộ lọc SafeSearch cho các kết quả tìm kiếm trực tuyến.

  Tính năng Search đã được nâng cấp trong phiên bản hệ điều hành Windows 8.1 cho phép bạn tìm kiếm nội dung trực tuyến thông qua Internet như là trên máy tính.

  Bộ lọc SafeSearch cho phép bạn thiết lập nội dung nào bạn muốn hiển thị khi sử dụng tính năng Search trực tuyến. Theo các bước sau để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa bộ lọc SafeSearch.

  LƯU Ý: Ở chế độ mặc định tính năng Search trực tuyến được kích hoạt, và bộ lọc SafeSearch được thiết lập là Moderate.

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng có thể đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Search and apps.
  4. Trong màn hình Search and apps, dưới SafeSearch, nhấp để chọn thiết lập bộ lọc mong muốn.
   • Strict: Lọc ra các đoạn chữ, hình ảnh, và video người lớn từ kết quả website của tôi.
   • Moderate (Đây là thiết lập mặc định): Lọc các hình ảnh và video người lớn nhưng không phải đoạn chữ từ kết quả website của tôi.
   • Off: Không lọc nội dung người lớn từ kết quả website của tôi.
    Image