ID bài viết : 00059466 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để khởi động máy tính trong chế độ Safe Mode.

  Theo các bước dưới đây để truy cập chế độ safe mode từ trong hệ điều hành.

  QUAN TRỌNG: Bạn cần phải thực hiện thêm các bước nếu cần  access Safe Mode but are unable to get in to the operating system access Safe Mode but are unable to get in to the operating system

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp Update and recovery.
  4. Trong màn hình Update and recovery, nhấp Recovery.
  5. Trong màn hình Recovery, dưới Advanced startup, nhấp nút Restart now.
  6. Trong màn hình Choose an option, nhấp Troubleshoot, sau đó nhấp Advanced Options.
  7. Trong màn hình Advanced options, nhấp Startup Settings, và sau đó nhấp nút Restart.
  8. Trong Startup Settings, nhấn phím số 4 để khởi động Safe Mode.

   LƯU Ý: Nhấn phím số 5 để khởi động Safe Mode with Networking hoặc phím số 6 để khởi động Safe Mode with Command Prompt.

  9. Máy tính bây giờ sẽ khởi động vào safe mode.