ID bài viết : 00063309 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để điều chỉnh độ sáng màn hình trên máy tính xách tay VAIO® trong Windows 8 và 8.1.

  Trên hầu hết các máy tính xách tay, bạn có thể sử dụng các phím Fn+F5 để giảm độ sáng màn hình, và các phím Fn+F6 để tăng  độ sáng màn hình.

  QUAN TRỌNG: Nếu phím chức năng kết hợp không làm việc,đảm bảo rằng VAIO Event Service đã khởi động và đang chạy. 

  LƯU Ý: Đảm bảo máy tính có tất cả các bản cập nhật trình điều khiển và phần mềm mới nhất được cài đặt.

  Độ sáng màn hình cũng có thể được điều chỉnh trong các hệ điều hành theo quá trình này :

  1. Di chuyển đến (nhưng không bấm) vào góc dưới bên phải hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó bấm chọn thanh charm Search.
   Image

   LƯU Ý: tổ hợp phím Windows Logo + Q cũng sẽ đưa bạn đến màn hình Search.

  2. Trong màn hình Search, trong khu vực tìm kiếm nhập Power Options, và sau đó nhấp vào biểu tượng Power Options.
  3. Trong cửa sổ Power Options, phía dưới cùng của cửa sổ Screen brightness, di chuyển slider bar đến mức mong muốn.
   Image

   LƯU Ý

   • Độ sáng sẽ điều chỉnh đúng như khi di chuyển thanh trượt.
   • Nếu thanh trượt Screen brightness  không có ở cuối cửa sổ Power Options, có nghĩa là máy tính đang ở chế độ Speed, hoặc các trình điều khiển hiển thị thích hợp đã không được cài đặt.