ID bài viết : 00062066 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Máy tính Windows 8 bị treo và hiển thị màn hình đen khi khởi chạy lại máy tính từ chế độ sleep hoặc hibernate

  Có khả năng  các máy tính sẽ bị treo lúc khởi động và hiển thị một màn hình đen khi tính năng Hybrid Sleep được kích hoạt, máy tính được đưa vào chế độ Sleep hoặc Hybrid Sleep , và sau đó nguồn máy tính sẽ bị ngắt trong khi máy tính đang ở chế độ Sleep (ví dụ, giảm dung lượng pin).


  Thông tin chi tiết về vấn đề này hiện có trên các bài viết của Microsoft®  Windows 8 bị treo trên màn hình đen sau khi khởi chạy lại từ chế độ Sleep (2850674). .


  QUAN TRỌNG: Nếu bạn đã có kinh nghiệm vấn đề này, bạn sẽ cần phải khôi phục lại máy tính  để sửa chữa điều này.
  Nếu bạn chưa có kinh nghiệm về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên xem bài viết của Microsoft được đề cập bên trên .


  Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng bạn nên cài đặt bản cập nhật phần mềm Windows 8  mới nhất sử dụng tiện ích Windows Update và thiết lập các tiện ích để tự động tải về và cài đặt các cửa sổ cập nhật có sẵn cho hệ thống của bạn .
  Thực hiện các bước sau để kiểm tra chắc rằng các tiện ích Windows Update được kích hoạt và thiết lập để tự động tải về và cài đặt các cửa sổ cập nhật :

  1. Di chuyển đến (nhưng không bấm) góc dưới hoặc góc trên bên phải của màn hình, và sau đó bấm vào để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Tổ hợp phím Windows Logo + I cũng sẽ mở màn hình Settings.

  2. Tại màn hình Settings, ở góc dưới bên phải , nhấp vào Change PC settings.
   Image
  3. Tại màn hình PC Settings, nhấp Windows Update.
  4. Tại  Windows Update , nhấp Turn automatic updating on or off.
  5. Tại cửa sổ Change settings, nhấp để chọn Install updates automatically (recommended), và sau đó nhấp vào nút OK .