ID bài viết : 00076860 / Sửa lần cuối : 18/04/2014

Làm thế nào để đăng kí One-touch Remote Control với TV

Đăng ký One-touch Remote Control

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings
  3. Chọn System Settings 
  4. Chọn One-touch Remote Control Setup
  5. Chọn Register
  6. Sử dụng One-touch Remote Control, nhấn nút COLOR KEY và nút HOME cùng lúc

  Khí điều khiển từ xa được đăng ký với TV, bạn sẽ có thể ghép nối nó với một điện thoại thông minh tương thích hoặc thiết bị máy tính bảng cho one-touch mirroring.