ID bài viết : 00112371 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Pin hoặc máy ảnh trở nên nóng hoặc rất nóng khi chạm vào?

Pin hoặc máy ảnh trở nên nóng hoặc rất nóng khi chạm vào?

    Máy ảnh hay pin bị làm nóng đến một mức độ nào đó trong quá trình hoạt động vì năng lượng tiêu thụ của máy ảnh sẽ có một phần chuyển thành nhiệt. Thông thường, đây không phải là dấu hiệu của một sự cố. Nếu cần thiết, hãy tắt máy ảnh và dành thời gian để thiết bị nguội lại.