ID bài viết : 00128294 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Cách truyền video từ máy quay Digital8 hoặc MiniDV sang máy tính chạy hệ điều hành Windows.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Có ba phương pháp kết nối để nhập video được ghi trên máy quay sang máy tính. Kiểm tra để đảm bảo rằng phương pháp này phù hợp với môi trường vận hành của bạn (thông số kỹ thuật của máy tính và máy ảnh của bạn).

Cáp

Cần có cổng kết nối trên máy tính

Phần mềm để nhập

Cáp kết nối A/V / Cáp quay video   Cổng USB Phần mềm đi kèm với cáp quay
Cáp i.LINK / FireWire (IEEE1394) Cổng kết nối i.LINK (FireWire) PlayMemories Home / Mac iMovie
Cáp USB Cổng USB PlayMemories Home
*Chỉ những hình ảnh được ghi trên thẻ nhớ

Cáp kết nối A/V / Cáp quay video

Ảnh

Cách truyền video sang máy tính khác bằng cáp Âm thanh/Video (A/V)


Cáp i.LINK / FireWire

Ảnh


Cáp USB

Bạn có thể nhập hình ảnh được ghi trên thẻ nhớ. Không cần phải có trình điều khiển riêng. Chỉ một số kiểu máy quay có thể quay video trên thẻ nhớ.